طرح همیاری

گالری تصاویر

مرکز دانلود

درخواست عضويت در طرح تلاوت و تدبر روزانه قرآن كريم

درخواست عضويت در طرح تلاوت و تدبر روزانه قرآن كريم

بهره مندی از قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت ، مشروط به انس والفت وارتباط فکری و عقلی با آن است. قرآن برای کسی کتاب راهنما وهدایت است که آن را می خواند،برای فهم آن می کوشد و برای عمل به آن اهتمام می کند.با قرآن در سطوح مختلف می توان ارتباط برقرار کرد و از آن بهره برد. می توان آن را به عنوان یک کتاب مقدس ومتبرک شناخت که فقط کارکرد تبرک جستن داشته باشد یا یک کتاب زندگی که تمام حروف وکلمات و آیات آن تضمین کننده سعادت دنیا وآخرت انسان باشد.

در دستورات قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تأکید های زیادی بر مداومت تلاوت و تدبر درقرآن شده وبهره مندی از قرآن برای هدایت ،شفا ،آرامش و نیکبختی در دو جهان را مستلزم انس مدام با قرآن دانسته اند .

امام صادق (ع) فرموده اند : قرآن عهدوفرمان خداوند بر خلق اوست . هر مسلمان بايد در اين عهد نظر كند و هر روزپنجاه آيه را بخواند.

باید اذعان کرد که علیرغم توصیه های ائمه علیهم السلام ارتباط قشرهای مختلف جامعه با قرآن ومعارف آن رضایت بخش نیست! بسیاری از مردم حتی افراد مذهبی هیچ برنامه ای برای تلاوت روزانه قرآن ندارند! بعضی قرائت قرآن را در دوران کودکی ونوجوانی فرا می گیرند اما بعد از آن خواندن واندیشیدن در معارف قرآن در برنامه های روزمره آنها قرار ندارد! چنین وضعیتی باعث می شود که حتی فرزندان خانواده های به ظاهر متدین با آموزه های قرآن آشنا نباشند تا بتوان از آنها انتظار زندگی قرآنی داشت.

معرفی طرح

طرح همیاری در تلاوت وتدبر در قرآن از قشرهای مختلف به خصوص نوجوانان وجوانان دعوت می کند که در برنامه روزانه خود ساعات یا دقایقی را به انس و الفت و تلاوت وتدبر در قرآن اختصاص دهند تا به این وسیله، جامعه ونسلهای آینده از برکات تلاوت وتدبر در معارف قرآن برخوردار شوند.

تعهد تلاوت وتدبر ماهانه

داوطلبان با ثبت نام در سایت اینترنتی بیت القران ویا تکمیل فرم در بیت القرآن آمادگی خود را برای مشارکت در ختم ماهیانه قرآن اعلام می کنند. هر داوطلب با توجه با شرایط و وقت خود یکی از گزینه های زیر را انتخاب وثبت نام می کند.

الف)تلاوت و تدبر یک جزء در ماه و عضویت دریک گروه سی نفره؛گروه هر ماه یک بار و عضو هر سی ماه یک بار قرآن را ختم می کند.

ب) تلاوت و تدبر دو جزء در ماه و عضویت دریک گروه پانزده نفره؛گروه هر پانزده روز یک بار و عضو هر پانزده ماه یک بار قرآن را ختم می کند.

ج) تلاوت و تدبر سه جزء در ماه و عضویت دریک گروه ده نفره؛گروه هر ده روز یک بار و عضو هر ده ماه یک بار قرآن را ختم می کند.

د) تلاوت و تدبر پنج جزء در ماه و عضویت دریک گروه شش نفره؛ گروه هر شش روز یک بار و عضو هر شش ماه یک بار قرآن را ختم می کند.

ه) تلاوت و تدبر ده جزء در ماه و عضویت دریک گروه سه نفره؛ گروه هر سه روز یک بار و عضو هرسه ماه یک بار قرآن را ختم می کند.

هر ماه از طریق پیامک سهم تلاوت وتدبر هر عضو اطلاع داده می شود.

درخواست عضویت در طرح همیاری در تلاوت و تدبر

درخواست عضویت در طرح همیاری در تلاوت و تدبر

 

تماس سریع با ما