طرح همیاری

گالری تصاویر

مرکز دانلود

موقتا غیر فعال

 

00000000000000000000000000000000 000000

000000000000000000000000000آئین نامه ثبت نام 000000000 فرم ثبت نام

مرکز دانلود بیت القرآن

توضیحات

فایل ها
دانلودها
روان خوانی
روان خوانی- سوره بقره ، آیه 260  details136
روان خوانی- سوره جمعه ، آیه 9 تا 11  details126

روخوانی تکمیلی
روخوانی تکمیلی- سوره کهف،آیه 13 و 14  details138
روخوانی تکمیلی- سوره بقره ،آیه 207 و 208  details134
روخوانی تکمیلی- سوره اعراف ، آیه11 و 12  details149
روخوانی تکمیلی -سوره احزاب ،آیه 22 و 23  details135
روخوانی تکمیلی- سوره انبیا ،آیه 87 و 88  details135
روخوانی تکمیلی- سوره بقره ،آیه258  details133
روخوانی تکمیلی- سوره مائده ،آیه 67  details138
روخوانی تکمیلی- سوره طه،آیه 9 تا 12  details132
روخوانی تکمیلی- سوره مریم،آیه 28 تا 30  details144
روخوانی تکمیلی-سوره اسراء ،آیه 36تا38  details144
روخوانی تکمیلی- سوره بقره ،آیه67 و 68  details135
روخوانی تکمیلی- سوره ابراهیم،آیه 37  details159
روخوانی تکمیلی-سوره اسراء ،آیه 23  details136
روخوانی تکمیلی- سوره قلم،آیه 17 تا 22  details148

ترتیل
ترتیل- سوره یوسف  details130

رضایت نامه و نامه ها
اردوی شهید رجایی133
ورود کاربراننظرسنجی سایت

نظر شما راجع به تغییرات وب سایت بیت القرآن چیست؟
 

حدیث تربیتی

تماس سریع با ما