طرح همیاری

گالری تصاویر

مرکز دانلود

موقتا غیر فعال

 

00000000000000000000000000000000 000000

000000000000000000000000000آئین نامه ثبت نام 000000000 فرم ثبت نام

مرکز دانلود بیت القرآن

توضیحات

فایل ها
دانلودها
روان خوانی
روان خوانی- سوره بقره ، آیه 260  details150
روان خوانی- سوره جمعه ، آیه 9 تا 11  details141

روخوانی تکمیلی
روخوانی تکمیلی- سوره کهف،آیه 13 و 14  details152
روخوانی تکمیلی- سوره بقره ،آیه 207 و 208  details151
روخوانی تکمیلی- سوره اعراف ، آیه11 و 12  details162
روخوانی تکمیلی -سوره احزاب ،آیه 22 و 23  details149
روخوانی تکمیلی- سوره انبیا ،آیه 87 و 88  details149
روخوانی تکمیلی- سوره بقره ،آیه258  details146
روخوانی تکمیلی- سوره مائده ،آیه 67  details154
روخوانی تکمیلی- سوره طه،آیه 9 تا 12  details145
روخوانی تکمیلی- سوره مریم،آیه 28 تا 30  details156
روخوانی تکمیلی-سوره اسراء ،آیه 36تا38  details159
روخوانی تکمیلی- سوره بقره ،آیه67 و 68  details148
روخوانی تکمیلی- سوره ابراهیم،آیه 37  details173
روخوانی تکمیلی-سوره اسراء ،آیه 23  details149
روخوانی تکمیلی- سوره قلم،آیه 17 تا 22  details160

ترتیل
ترتیل- سوره یوسف  details144

رضایت نامه و نامه ها
اردوی شهید رجایی155
ورود کاربراننظرسنجی سایت

نظر شما راجع به تغییرات وب سایت بیت القرآن چیست؟
 

حدیث تربیتی

تماس سریع با ما